etutor

etutor

Πολιτική Ποιότητας

Το Όραμα της E-TUTOR είναι να παραμείνει πρότυπο εταιρείας παροχής υπηρεσιών διαδικτυακής μάθησης (e-learning), διατηρώντας και βελτιώνοντας την εμπιστοσύνη των πελατών της.

Βασικοί Στόχοι της E-TUTOR είναι η συνεχής βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών της δια μέσου της χρήσης νέων τεχνολογιών και καινοτομιών, της βελτιστοποίησης των διεργασιών της, της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της και της συνεχούς βελτίωσης των σχέσεων με τους προμηθευτές της.

Οι Βασικοί Άξονες Στρατηγικής της Εταιρείας είναι:

  • Η παροχή υπηρεσιών κατόπιν αιτήματος πελατών με τρόπο που να διασφαλίζεται ότι είναι κατάλληλα για τον σκοπό που ζητούνται.
  • Η έγκαιρη παροχή των διαφόρων υπηρεσιών υποστήριξης προς τους πελάτες της.
  • Η συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση όλου του προσωπικού της Εταιρείας.
  • Η παροχή όλων των απαιτουμένων πόρων έτσι ώστε το Σύστημα Δοιαχείρισης Ποιότητας να λειτουργεί αποτελεσματικά.

Η Διοίκηση έχει θέσει στόχους ποιότητας σε διάφορα επίπεδα. Οι βασικοί στόχοι που σχετίζονται με την διασφάλιση και την συνεχή βελτίωση του υπάρχοντος συστήματος είναι:

  • Η συνεχής παρακολούθηση του συστήματος μέσω εντύπων και εσωτερικών επιθεωρήσεων για τον εντοπισμό δυσλειτουργιών ή μη συμμορφώσεων.
  • Η δυνατότητα άμεσων επεμβάσεων για διορθώσεις ή βελτιώσεις σε περιπτώσεις λαθών.
  • Ο εντοπισμός των κρισίμων σημείων ελέγχου στο σύστημα για την πρόληψη λαθών.

Οι στόχοι ποιότητας που σχετίζονται με τις παρεχόμενες υπηρεσίες είναι:

  • Η συνεχής προσπάθεια για βελτίωση των μεθόδων αξιολόγησης, των ελέγχων ποιότητας και του σωστού προγραμματισμού.
  • Η εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων και σύγχρονης τεχνολογίας.
  • Η ικανοποίηση όλων των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων.

Είναι ευθύνη όλων των στελεχών της εταιρείας η προώθηση της Πολιτικής Ποιότητας καθώς και η εξασφάλιση ότι η πολιτική αυτή είναι κατανοητή, εφαρμόζεται και διατηρείται. Όλο το προσωπικό, ανεξάρτητα θέσης, συνεισφέρει στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας.

Οι προδιαγραφές και τα κριτήρια ποιότητας που εφαρμόζονται από την επιχείρηση καθώς και η συμμόρφωση στις θεσμοθετημένες υποχρεώσεις της, διασφαλίζονται με την εφαρμογή κατάλληλου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του οποίου οι αρχές αναφέρονται στο Εγχειρίδιο Διαχείρισης Ποιότητας, το οποίο συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις του προτύπου ΙSO 9001:2015.

Όλα τα θέματα ποιότητας αντιμετωπίζονται από το Τμήμα Διαχείρισης Ποιότητας, με υπευθυνότητα και ανεξαρτησία, κατόπιν εκχώρησης της σχετικής αρμοδιότητας από την Ανώτατη Διοίκηση.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της E-TUTOR υποστηρίζεται από την πλήρη δέσμευση της Διοίκησης στα ιδανικά της Ποιότητας και στην όσο το δυνατόν πληρέστερη ικανοποίηση των προσδοκιών των πελατών για την ποιότητα και αξιοπιστία των παρεχόμενων υπηρεσιών της.


Ο Γενικός Διευθυντής

Ζάρκος Βασίλης